Kunstskolen i Bergen
1. året starter 29. august
2. året starter 30. august

Velkommen til Kunstskolen i Bergen. Vi tilbyr en tverrfaglig kunstutdanning over to år, en omfattende innføring i kunst og prosess.

Siste nytt

God sommer

Skrevet

23.06.2016

Kunstskolen i Bergen er stengt fra 1. juli til 1. august. Dersom du i denne perioden har behov for kontakt med oss, så kan du sende en e-post til kib@kib.no. Denne blir sjekket en gang i uken i sommerferien.

Skolestart:
1. året starter opp mandag 29. august kl 10:00
2. året starter opp tirsdag 30. august kl 10:00

Vi ser frem til oppstart av et nytt skoleår og til å bli kjent med nye studenter!

Takk til alle studenter og ansatte for et godt skoleår!

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Les flere innlegg på bloggen

Basis og fordypning

KiB gir både basiskunnskap og anledning til fordypning innen visuelle kunstfag.

Erfaringen er oppskriften overlegen. Fremfor å diktere sannheter legger vi til rette for at studentene opparbeider seg kunnskap gjennom egne erfaringer og styrker deres tillit til egne vurderinger.

 

 

Kunstskolen i Bergen ønsker å stimulere til selvstendig refleksjon og utforsking av det kunstfaglige området. I enkelte undervisningsperioder legges det derfor opp til mer selvstendig arbeid og fordypning i selvvalgte tema. Dette bidrar til et stimulerende studiemiljø, og til å gjøre studentene rustet til et fremtidig yrkesliv.

Studentene har tilgang på arbeidsrom, bibliotek, materialer og verktøy i funksjonelle og luftige lokaler på 1100 m2. Alle Kunstskolens lærere er høyskoleutdannede billedkunstnere, og i tillegg henter skolen inn en rekke gjestelærere og forelesere for å gi studentene et bredt faggrunnlag.

Her finner du oss
Møllendalsveien 8
5009 Bergen
T: 55 38 00 50
E: kib@kib.no
Åpningstider kontor
daglig: 0900 - 1500 
Kunstskolen i Bergen © 2016