Kunstskolen i Bergen
1. året starter 29. august kl 10
2. året starter 30. august kl 10

Velkommen til Kunstskolen i Bergen. Vi tilbyr en tverrfaglig kunstutdanning over to år, en omfattende innføring i kunst og prosess.

Siste nytt

SKOLESTART

Skrevet

23.06.2016

Vi har fylt opp studieplassene og er klar til å starte opp skoleåret!

Skolestart:


1. året starter opp mandag 29. august kl 10:00
2. året starter opp tirsdag 30. august kl 10:00

Vi ser frem til oppstart av et nytt skoleår og til å bli kjent med nye studenter!

 

Les flere innlegg på bloggen

Basis og fordypning

KiB gir både basiskunnskap og anledning til fordypning innen visuelle kunstfag.

Erfaringen er oppskriften overlegen. Fremfor å diktere sannheter legger vi til rette for at studentene opparbeider seg kunnskap gjennom egne erfaringer og styrker deres tillit til egne vurderinger.

 

 

Kunstskolen i Bergen ønsker å stimulere til selvstendig refleksjon og utforsking av det kunstfaglige området. I enkelte undervisningsperioder legges det derfor opp til mer selvstendig arbeid og fordypning i selvvalgte tema. Dette bidrar til et stimulerende studiemiljø, og til å gjøre studentene rustet til et fremtidig yrkesliv.

Studentene har tilgang på arbeidsrom, bibliotek, materialer og verktøy i funksjonelle og luftige lokaler på 1100 m2. Alle Kunstskolens lærere er høyskoleutdannede billedkunstnere, og i tillegg henter skolen inn en rekke gjestelærere og forelesere for å gi studentene et bredt faggrunnlag.

Her finner du oss
Møllendalsveien 8
5009 Bergen
T: 55 38 00 50
E: kib@kib.no
Åpningstider kontor
daglig: 0900 - 1500 
Kunstskolen i Bergen © 2016