Åpen dag

Åpen dag på KiB

13. februar kl 12-17

(Vi deltar ogå på utdanningsmessen i Grieghallen torsdag 24. januar og fredag 25. januar).

 

Vi inviterer alle som ønsker det til å komme å besøke oss på ÅPEN DAG onsdag 13. februar fra kl 12:00 til 17:00.

 

Her kan du få se hva studentene våre jobber med for tiden og så er det en ypperlig mulighet til å få informasjon fra både studenter og lærere om hvordan skolen er.

 

Skoleklasser som ønsker å besøke oss kan gjerne gi en tilbakemelding om man kommer til kib@kib.no Det er også fult mulig å besøke oss utenom åpen dag, bare gi en lyd til oss og så ordner vi det!

 

Kunstskolen i Bergen tilbyr en 2-årig fagskoleutdanning i VISUELLE KUNSTFAG. Her er det hovedvekt på det å jobbe praktisk og høste erfaringer i ulike undervisningsperioder på 1-7 uker med tegning, maling, skulptur og tredimensjonale arbeider, performance, video, osv osv. I undervisningen fokuserer vi på studentenes undersøkende arbeidsprosesser og de erfaringene man tilegner seg gjennom prøving og feiling.

 

Se mer om skolen på våre nettsider www.kib.no og vår nettbrosjyre, som også kan lastes ned for utskrift: NETTBROSJYRE

 

 

Søknadsfrist for skoleåret 2019-2020 er 15. mai og søknadens sendes digitalt fra vår nettside:

https://www.kib.no/opptak/

 

Vi er også på facebook:

https://www.facebook.com/kunstskolenibergen/

KiB blir stiftelse

Fra og med 01.01.2019 blir KiB organisert som en stiftelse. Dette betyr at KiB får nytt organisasjons nr: 921170165. Skolen videreføres ellers som før.

Vi har siden 2006 vært organisert som en medlemsorganisasjon (forening) men på grunn av lovendring, om hvordan fagskoler kan være organisert, har vi blitt nødt til å gjøre endringer.

KiB drives på ideelt grunnlag og det er naturlig at skolen organiseres som en selveiende stiftelse. Skolen er således en privatskole uten eiere der styrets medlemmer velges av ulike organisasjoner og virksomheter innenfor utdanning, visuelle kunstfag og det offentlige.

Stiftelsens formelle navn er Kunstfagskolen i Bergen, men KiB og Kunstskolen i Bergen vil fremdeles være navnet vi bruker utad. Vår kontaktinformasjon blir som før.

Åpen forelesning

KiB har invitert Geir Stjernholm Uldal til å holde foredraget

De uskyldiges forførelse: Om hvordan amerikanske sensurregler har påvirket moderne voksentegneserier og gjort oss til konsumenter av nettopp det vi skulle holde oss borte fra.

Arrangementet er gratis!

Påmelding:

Reserver en plass her: PÅMELDING 

 

Tidspunkt:

Tirsdag 27. november kl 18:00 – 20:00 (foredraget varer ca 1,5 time)

 

Hvor:

Kunstskolen i Bergen, Møllendalsveien 8

 

  

Geir Stjernholm Uldal omtaler seg selv som «frittruslende nerd». Hans interesseområde har en tendens til å rette seg mot alt som går under radaren på det kulturelt respektable. Han har holdt en rekke foredrag med vidtfavnende temaer som Tarothistorikk, sinte Gudinner, istidens selvforståelse, handelsforbindelser mellom Øst og Vest, William Blake og Hilma af Klints okkulte system. Han har også skrevet en bok om nyreligiøsitet sammen med religionsviteren Geir Winje.

 

SKOLESTART

Skolestart 2018/2019

1. året starter opp mandag 27. august kl 10:00

2. året starter opp tirsdag 28. august kl 10:00

Vi gleder oss til å se igjen våre studenter som begynner på 2. året og ser fram til å bli bedre kjent med våre nye studenter som begynner på 1. året!

Visning

Våre 1. års studenter viser hva de har jobbet med de siste ukene.
Kom innom KiB i Møllendalsveien 8 mellom kl 15:30 og 17:00 mandag 4. juni å se!

Facebook: https://www.facebook.com/events/173778626798230/

 

Avgangsutstilling

Bruddstyrke ca. 700 kg // KiB avgangsutstilling 2018

Vi har gleden av å invitere dere til avgangsutstilling for 2. året ved Kunstskolen i Bergen 2018. Utstillingen tar plass i et gammelt industrilokale på Laksevåg rett utenfor Bergen sentrum.

Åpningen vil holdes fredag 1. juni kl. 18.00 og utstillingen kan besøkes frem til søndag 3. juni kl. 17.00. Vi gleder oss til å se dere der.

Åpningstider:

Lørdag 2. juni 12.00 – 17.00
Søndag 3. juni 12.00 – 17.00

Se invitasjon på Facebook:

https://www.facebook.com/events/175820563106888/

OBS: Ved Damsgårdsveien 229 fortsetter man videre innover havnene til utstillingslokalet, som ligger i enden av denne veien.

Kart (viser Damsgårdsveien 229):

https://goo.gl/maps/onWrpTM357G2

 

Frist 1. juni

Vi tar imot søknader frem til 1. juni.

Bruk søknadsskjema på nettsiden under menyvalget opptak.

 

Søk KiB 15. mai

Studer visuelle kunstfag på kiB

Søknadsfrist for skoleåret 2018-2019 er 15. mai!

Se mer under opptak: OPPTAK

Se vår nettbrosjyre her: NETTBROSJYRE

 

Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole godkjent av NOKUT, med rett til lån og stipend fra lånekassen.

– Utdanningstilbudet heter VISUELLE KUNSTFAG
– ERFARINGSBASERT KUNNSKAP: Undervisning med hovedvekt på erfaringsbasert utforskning av kunstfag gjennom praktisk og tverrfaglig arbeid
-KREATIVT MILJØ
– Begge studieår reiser på studietur (De siste årene til København og Berlin)
– Skolen har høy kompetanse på fag og undervisning. Alle lærer i den praktiske undervisningen er yrkesaktive kunstnere. Benytter både fast fagstab og henter inn gjestekunstnere i undervisningen.
– OPPTAKSPRØVE: Viktig for skolen og en fantastisk mulighet for søker å bli kjent med skolen før studiestart. Opptaksprøven er todelt, der første del består av innsending av arbeider. Andre del er tre dagers praktisk arbeid på skolen med oppgaver. Søker må normalt fylle 19 år i opptaksåret. Skolen krever ingen forutdanning, men tar opp søkere etter fagspesifikke kompetansekrav.
– SØKNADSFRIST 15. mai: Søknadsskjema finner du på https://www.kib.no/opptak/

– Bergen er en kunst- og kulturby med et godt miljø innenfor kunst, design, arkitektur, musikk og scenekunst. Byen byr også på en rekke institusjoner innenfor det visuelle fagområdet som Bergen Kunsthall, Kunstmuseet KODE, Hordaland Kunstsenter, og en rekke gallerier og møtesteder for kunst og kulturfeltet.
– NABOLAG: I Møllendalsveien finner du også visningsrommene Kunstgarasjen og Tag Team Studio, Kunsthuset WRAP og UiB med fakultetet for kunst, musikk og design (tidligere KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen).
– Du kommer inn på en toårig utdanning som består av 4 semester
– Lån og stipend fra Lånekassen
– NOKUT godkjent fagskoleutdanning
– Læringsutbyttebeskrivelse, nivå 5.2 NKR for Kunstfagskoler

KHiB (nå KMD) og KiB:

 

KiB- Kunstskolen i Bergen er en 2-årig kunstfagskole og kan av enkelte forveksles med KHiB som flere kjenner som Kunsthøgskolen eller Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

 

KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, har endret både navn og blitt til universitet under Universitet i Bergen og heter KMD- Fakultet for kunst, musikk og design. Du finner kontaktinformasjon til KMD her: https://kmd.uib.no/no/forside

 

KiB, Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole med visuelle kunstfag som utdanningstilbud. Utdanningen ved KiB klargjør studentene til et fremtidig yrkesliv innen selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studiet kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag, og design.

Åpen dag!

ÅPEN DAG ONSDAG 14. februar kl 12:00 -17:00
Dette er en perfekt anledning til å bli nærmere kjent med KiB.
Spesielt for deg som kunne tenke deg å studere visuelle kunstfag.

Kunstskolen i Bergen har åpen dag onsdag 14. februar kl 12:00 – 17:00!
Møllendalsveien 8, Bergen

Vi har søknadsfrist 15. mai for studieåret 2018/19
Søknadsinformasjon finner du på våre nettsider under OPPTAK

 

Ønsker du å utvikle din kreative side og få erfaringer innen det visuelle fagområdet? Studiet passer for deg som ønsker å enten bli kunstner eller har tenkt å søke videre til høgskole/universitetsutdanning innen kunst, design, arkitektur eller andre retninger innen kunstfag.

Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole godkjent av NOKUT, med rett til lån og stipend fra lånekassen.

– Utdanningstilbudet heter VISUELLE KUNSTFAG
– ERFARINGSBASERT KUNNSKAP: Undervisning med hovedvekt på erfaringsbasert utforskning av kunstfag gjennom praktisk og tverrfaglig arbeid
-KREATIVT MILJØ
– Begge studieår reiser på studietur (De siste årene til København og Berlin)
– Skolen har høy kompetanse på fag og undervisning. Alle lærer i den praktiske undervisningen er yrkesaktive kunstnere. Benytter både fast fagstab og henter inn gjestekunstnere i undervisningen.
– OPPTAKSPRØVE: Viktig for skolen og en fantastisk mulighet for søker å bli kjent med skolen før studiestart. Opptaksprøven er todelt, der første del består av innsending av arbeider. Andre del er tre dagers praktisk arbeid på skolen med oppgaver. Søker må normalt fylle 19 år i opptaksåret. Skolen krever ingen forutdanning, men tar opp søkere etter fagspesifikke kompetansekrav.
– SØKNADSFRIST 15. mai: Søknadsskjema finner du på https://www.kib.no/opptak/

– Bergen er en kunst- og kulturby med et godt miljø innenfor kunst, design, arkitektur, musikk og scenekunst. Byen byr også på en rekke institusjoner innenfor det visuelle fagområdet som Bergen Kunsthall, Kunstmuseet KODE, Hordaland Kunstsenter, og en rekke gallerier og møtesteder for kunst og kulturfeltet.
– NABOLAG: I Møllendalsveien finner du også visningsrommene Kunstgarasjen og Tag Team Studio, Kunsthuset WRAP og UiB med fakultetet for kunst, musikk og design (tidligere KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen).
– Du kommer inn på en toårig utdanning som består av 4 semester
– Lån og stipend fra Lånekassen
– NOKUT godkjent fagskoleutdanning
– Læringsutbyttebeskrivelse, nivå 5.2 NKR for Kunstfagskoler

Utdanningsmesse

MØT OSS på utdanningsmessen i Grieghallen!
25. januar kl 09:00-15:00 og 26. januar kl 09:00-14:00
Studer VISUELLE KUNSTFAG på KiB!
ÅPEN DAG onsdag 14. februar kl 12:00 – 17:00 (Møllendalsveien 8, Bergen)