Ansatte

Lærere, forelesere og administrasjon

Skolen har sju fast tilknyttede lærere. De er alle høyskoleutdannede billedkunstnere og engasjerte innenfor den tverrfaglige arbeidsmodellen. I tillegg hentes ulike gjestelærere inn for å holde spesielle kurs og forelesninger.
For at lærerne skal kunne være aktive i sin egen kunstneriske praksis er undervisningen konsentrert i perioder der hver enkelt lærer underviser fulltid i perioder på to–seks uker.

Lærerene

Skolens faste lærerstab

Arne Bakke

Arne Bakke

Rektor
Lisbeth Johansen Sjøvoll

Lisbeth Johansen Sjøvoll

Lærer

Bjørn Finne

Lærer
Grethe Unstad

Grethe Unstad

Lærer
 Marit Løvstakken

Marit Løvstakken

Lærer
Turid Uldal

Turid Uldal

Lærer
Espen Johansen

Espen Johansen

Kunstforeleser

Øvrige lærere

Kunstnere som på forskjellige måter har vært knyttet til skolen i tidsrommet 2000-2016

Administrasjon

Administrasjonen tilrettelegger hverdagen for studenter og lærere

Rieneke Schilperoort

Rieneke Schilperoort

Administrasjonssjef
Kjetil Frøysaa

Kjetil Frøysaa

Tekniker

Styret

Trond Ingebrigtsen

Styreleder

Stig Åkenes Johnsen

Nestleder

Kari Bjørgo Johnsen

Styret

Anne Merete Ask

Styret

Berith Silden

Styret

Silje Grastveit

Vara

Alf Bugge Gjerstad

Vara

Tidligere studenter

Flere av våre tidligere studenter ved Kunstskolen i Bergen er nå yrkesaktive kunstnere innenfor et bredt spekter av kunstformer. I forbindelse med 25-års jubileum i 2013 laget vi en nettkatalog der du kan se et utvalg arbeider av tidligere studenter og lærer: www.kib25.no