Andre studieår

Arbeidsprosess i fokus

På det andre studieåret står arbeidsprosessen i fokus. Her trenes studentene i å bruke kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av det første året og erfaringene de nå har gjort seg.

3. semester innledes med en individuell fordypningsperiode der hver enkelt student velger faglig fokus og tema, for å trene på å forfølge egen fascinasjon og prosess over tid.

Fordypningsperiodene er viktige fordi de aktiviserer opparbeidet kunnskap og erfaring. Studentens erfaringsgrunnlag utvides gjennom innhenting av informasjon og bearbeide allerede tilegnet kunnskap gjennom faglige valg. Kravet til bevissthet rundt ulike nyanser og presisjon i selve arbeidsprosessen økes. Etter disse arbeidsperiodene får studentene evaluering og oppføling på individuell innsats og gruppearbeider. Slik overføres gradvis ansvaret for faglig utvikling fra lærer til student, og det siste semesteret fungerer lærerne primært som veiledere for studentenes ulike prosjekter.

Det er også lagt inn perioder på to til fire ukers varighet i løpet av studieåret der studentene jobber innen bestemte fagområder. Det kan være farge, video, avstøpning eller performance. 4.semester avsluttes med en prosjektperiode i eksterne lokaler.