Studieturer

Skjergårdsheimen

Som en obligatorisk del av undervisningen på 1.året er det lagt inn en studietur med praktisk og stedspesifikk jobbing i 1. semester. Bilder fra årets tur til Skjærgårdsheimen i Øygarden kommune utenfor Bergen

København

I løpet av 2. semesteret er det lagt inn en fire dager lang studietur til København, der vi besøker museer og gallerier.

Berlin

De siste årene har andreåret hatt studietur til Berlin i 4. semester. Skolen dekker deler av utgiftene til disse studieturene.