KUNSTSKOLEN I BERGEN

Praktisk undervisning – Kreativ tenkning

VISUELLE KUNSTFAG

KiB gir både basiskunnskap og anledning til fordypning i visuelle kunstfag

Visuelle kunstfag

Kunstskolen i Bergen tilbyr en 2-årig fagskoleutdanning i visuelle kunstfag. Studiet passer for deg med interesse for visuelle fagområder som for eksempel arkitektur, kunst og design.

Tverrfaglig studie med ulike kunsteriske uttrykk

Studiet er tverrfaglig og består av forskjellige undervisningsperioder der du får prøve ut en rekke kunstneriske uttrykk: tegning, maling, skulptur, installasjon, land art, performance osv. Begge studieår reiser på studietur. De siste årene har turen gått til København (1.året) og Berlin (2. Året)

Selvstendig refleksjon med tett oppfølging

Som student får du god oppfølging av våre lærere gjennom samtaler og veiledning. Vi legger til rette for at du skal opparbeide deg kunnskap gjennom dine egne erfaringer og styrke din tillit til egne vurderinger. Kunstskolen i Bergen ønsker å stimulere til selvstendig refleksjon og utforsking av det kunstfaglige området. I enkelte undervisningsperioder legges det derfor opp til mer selvstendig arbeid og fordypning i temaer du selv velger.

Bredt faggrunnlag og gode verktøy

Studentene har tilgang på arbeidsrom, bibliotek, materialer og verktøy i funksjonelle og luftige lokaler på 1100 m2. Alle kunstskolens lærere er høyskoleutdannede billedkunstnere, og i tillegg henter skolen inn gjestelærere og forelesere for å gi studentene et bredt faggrunnlag.

Søknadsfrist 15. april

Først må du sende inn oppgaver, så inviteres et antall søkere på opptaksprøve som gjennomføres i skolens lokaler. Dette er en unik mulighet for deg å bli kjent med skolen, samtidig som vi blir bedre kjent med våre søkere.

Kom gjerne på besøk

Vi pleier å ha åpen dag i februar hvert år, men ta gjerne kontakt om du har lyst å besøke skolen ellers også.

Følg med på Facebook og våre nettsider.