Undervisningen

Åpenhet, mot og handling gir resultater

Faglig profil

I undervisningen fokuseres det på tverrfaglig overførbare begrep. Studentene venner seg til å overføre erfaringer fra en arbeidsperiode til en annen, og utvikler en fleksibel og konstruktivt visuell ferdighet. Etter hvert som studentene opparbeider seg erfaring, økes kravene til bevissthet rundt nyanser og presisjon i selve arbeidsprosessen, både den mentale og den fysiske. Utbytte av undervisningsopplegget er med andre ord svært avhengig av studentenes innstilling.

Materialer og utstyr

Mesteparten av standard forbruksmaterialer som brukes i undervisningen blir dekket av skolen. Studentene bør likevel regne med noen utgifter til maling, pensler, utskrifter o.l. Hver student disponerer sin egen verktøykasse mot depositum.

Skolen har grunnleggende utstyr innen tre- og metallarbeid, foto, A/V og data. KiB er opptatt av bevisstgjøring i forhold til materialer og forbruk, og oppfordrer derfor studentene til å benytte seg av resirkulering og gjenbruk når mulighetene ligger til rette for det.