Om skolen

Kunstskolen i Bergen tilbyr fagskoleutdanning i Visuelle kunstfag

Formål

Vi gir studentene utdanning innen visuelle fagområder som med praktisk undervisning stimulerer til kreativ tenkning. Studentene opparbeider seg kunnskap og erfaringer gjennom prosess og utprøving med et bredt spekter av materialer og innfallsvinkler. Utdanningen klargjør studentene til en selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studie kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag, og design.

Strategidokument 2019-2024: Strategidokument

Toårig fagskole

KiB er godkjent som toårig fagskole, og har 54 studieplasser.Studentene har rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse. Skolen er medlem i SAMMEN (Studentsamskipnaden på Vestlandet).

KHiB (nå KMD) og KiB:

KiB- Kunstskolen i Bergen er en 2-årig kunstfagskole og kan av enkelte forveksles med KHiB som flere kjenner som Kunsthøgskolen eller Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, har endret både navn og blitt til universitet under Universitet i Bergen og heter KMD- Fakultet for kunst, musikk og design. Du finner kontaktinformasjon til KMD her: https://kmd.uib.no/no/forside

Historikk

KiB er en privatskole som drives på ideelt grunnlag og har ingen eiere. Skolen er organisert som en stiftelse (Kunstfagskolen i Bergen) Styret er skolens øverste organ og medlemmene velges av eksterne organisasjoner og virksomheter.

KiB ble startet 1988 med utspring fra Friundervisningens Tegne- og maleskole på initiativ fra en gruppe nyutdannede billedkunstnere. Intensjonen var å utvikle et undervisningsopplegg tilpasset samtidens situasjon innen kunstfaget. Fokuset i undervisningen ble flyttet vekk fra teknikk og metoder, over til å utforske prosesser som utvikler enkeltindividet og de ulike preferansene hver enkelt student har med seg. Kunstskolen i Bergen var organisert som en forening fra 2016 til 2018. Fra januar 2019 ble skolen organisert som en stiftelse.

Lokaler

Gangavstand fra sentrum og kort vei til Bybanen

Skolen har store funksjonelle lokaler tilpasset skolens fleksible undervisningsopplegg: tre klasserom på cirka 100 kvadratmeter hver, store verkstedarealer, prosjektarealer, lunsjrom, forelesningsrom, bibliotek, AV-/datarom og kontorer. Studentene kan benytte arbeidsrommene utenfor skoletid, frem til klokken 23.00.

Kunstskolen i Bergen holder til i Møllendalsveien 8, ved Store Lungegårdsvann, med gode buss- og bybaneforbindelser. Det nærmeste bybanestoppet til KiB er Florida. Gå i retning Danmarksplass, og ta til venstre ved enden av broen. To bussruter har stoppested like utenfor skolen med stopp i Møllendalsveien. Linje 12 går fra Festplassen i retning Montana, linje 21 går fra Bergen Busstasjon retning Haukeland – Lagunen. Det er gangavstand til sentrum av Bergen.

Kontakt oss

Har du noe du lurer på om skolen, hører vi gjerne fra deg

Kunstskolen i Bergen
Møllendalsveien 8
5009 Bergen
Tlf: 55 38 00 50
e-post: kib@kib.no

Åpningstider kontor
09:00 – 15:00