Opptak

Søknadsfrist for 2012-2021 blir annonsert senest januar 2020.

Husk å legge ved dokumentasjon av arbeider du har laget. Disse kan også eventuelt sendes på e-post til kib@kib.no

Les all informasjon på denne siden grundig. Oppgaver finner du nederst på denne siden. Link til digitalt søknadsskjema finner du rett under her:

Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt:
Telefon 55 38 00 50
e-post: kib@kib.no

Søknadsfrist 2020-2021 blir annonsert senest januar 2020.

Søknad

Søknaden sendes digitalt ved bruk av søknadsskjema på denne siden (øverst til venstre på siden). Du skal legge ved digital dokumentasjon (foto) av oppgaver beskrevet i søknadspapirene i JPEG format (under 1 MB pr bilde). Audiovisuelle arbeider ettersendes evt. pr. post, se oppgaveskjema. Bilder og andre vedlegg kan lastes opp i skjemaet (max 20 filer og max 1MB pr fil) Dersom du istede har laget en PDF fil med all fotodokumentasjon, som overstiger 1 MB, så kan du sende den direkte til kib@kib.no. (merk tydelig med ditt navn i e-posten) Filen bør være under 20 MB og husk å også fylle ut søknadsskjemaet på nettsiden. Det vil fortsatt være mulig å søke med orginalarbeider om man ønsker det, dette sendes pr. post eller leveres på KiB.

OBS: alle søkere vil få en tilbakemelding på motatt søknad. Dersom du ikke har motatt en slik tilbakemelding innen 22. mai, så ta kontakt!

Opptakskrav

Søkere som ikke har fullført videregående opplæring og som er 19 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering og opptaksrøve. Ellers er det generelle opptakskravet fullført og bestått videregående opplæring. Les mer om opptakskrav for fagskoler i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning: Fagskoleloven

Opptak til skolens første år gjøres på grunnlag av en totrinns opptaksprøve der vi vurderer de ulike kvaliteter vi mener er vesentlige for å gjennomføre studiet ved skolen – slik som faglig nivå, motivasjon, faglig nysgjerrighet og vilje til utvikling.

1. opptak: er innsendt søknad med arbeider (se oppgaver og søknadsskjema).

2. opptak: en tre dagers prakstisk opptaksprøve på skolen

Frister

1. studieår: Søknadsfrist for 2020-2021 blir annonsert senest januar 2020. Fyll ut søknadsskjema på denne nettsiden.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål rundt søknaden kib@kib.no.

2. studieår: Opptaket til andreåret skjer på grunnlag av studentenes gjennomføring av førsteåret. Kvalifiserte søkere vil gå videre til studiets andre år.

OBS!

KiB er ikke KHiB: Vi heter KiB- Kunstskolen i Bergen og er en 2-årig kunstfagskole og kan av enkelte forveksles med KHiB som flere kjenner som Kunsthøgskolen eller Kunst- og designhøgskolen i Bergen. KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, har endret både navn og blitt til universitet under Universitet i Bergen og heter i dag KMD- Fakultet for kunst, musikk og design.

Praktisk informasjon

Skolen har 54 studieplasser. Skoleåret varer fra september til juni. Undervisningstiden er hverdager fra klokken 09.00–15.00. Utover dette kan studentene disponere skolens lokaler til egen jobbing fram til klokken 23.00.

Kostnader

Skolepengene er på kr. 36.000,- per skoleår (skoleåret 2019-2020) + semesteravgift til studentsamskipnaden. Skolen dekker det meste av utgiftene til materialer og gir støtte til studieturer. Du får også en startpakke med maling og diverse utstyr. En bør likevel regne med merutgifter i løpet av skoleåret på 3 – 5.000,- til materiell og lignende som skolen ikke holder. Studentene har rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Kunstskolen i Bergen mottar statstøtte. Kunstskolen i Bergen er medlemm av SAMMEN- Studentsamskipnaden på Vestlandet. Som student må du derfor i tillegg betale semestaravgift, fastsatt av studentsamskipnaden, hvert semeseter: www.sammen.no

Opptak skoleåret 2019 – 2020

Vi ønsker fortrinnsvis digital dokumentasjon (foto) av oppgavene og de selvvalgte arbeidene.
Navngi filene på følgende måte: etternavn_fornavn_oppgave_nr
Bildefiler leveres i JPEG, maks 1 MB pr. fil. Du kan laste opp inntil 20 vedlegg (innkludert vitnemål o.l.)
Audiovisuelle arbeider (video, lyd, o.l.) ettersendes pr. post på minnepenn, DVD/CD.
Format: MPEG- 2, H.264 (MPEG-4/AVC) eller QuickTime (.mov) – maks 5 minutter.
Du kan også sende inn PDF fil med all foto samlet. Dersom filen overstiger 1 MB, så sender du den direkte til kib@kib.no. Filen bør være under 20MB
(Merk tydelig med ditt navn i e-posten)
Det er 3 oppgaver til innsendelse, som du finner nedenfor. Til opptaksprøven på selve skolen blir det gitt nye oppgaver på stedet.
 • Oppgave 1. Sort/hvitt-oppgave

  Lag en studie hvor du velger et utsnitt av rommet du sitter i. Du velger selv format og om det er et
  stort eller lite utsnitt. Du kan velge mellom ulike teknikker og tegneredskaper. Oppgaven skal være i sort/hvitt eller gråtoner.

 • Oppgave 2. Fargeoppgave

  Velg et konkret motiv fra virkeligheten som du liker og lag en fargestudie. Du velger selv format og
  teknikk innen farge, som f. eks, akryl, olje, pastell, spraymaling, akvarell etc. Oppgaven skal være i farge.
 • Oppgave 3. Selvvalgte arbeider 5 – 10 stk

  Velg 5 til 10 arbeider som du har laget i løpet av de siste 2 årene og som du synes representerer deg.

Har du ikke anledning til å søke digitalt tar vi også i mot originale søknader sendt med post eller levert på skolen.
Maks størrelse 70 x 50 cm. Større skulpturer og installasjoner må dokumenteres digitalt.

Alle arbeidene skal være utført av søkeren selv.

Søknadsfrist 15. mai kl. 24.00

Søknader som sendes må være poststemplet denne dato. Ved personlig levering må søknaden leveres innen kl 15.00.Dersom du ikke har fått en tilbakemelding på din søknad innen 6. juni, så ta kontakt!

Vilkår for deltagelse:

Det vil bli gitt svar på om du kommer videre til 2. opptak så snart søknaden er behandlet. For søkere som ikke kommer
videre til 2. opptak, vil evt. originalarbeider bli sendt i retur.
Den praktisk opptaksprøven vil foregå i KiB sine lokaler i
Møllendalsveien 8, i uke 24: Opptaksprøve på skolen skjer fra tirsdag 11. juni til torsdag 13. Juni . Vennligst ta kontakt med skolen om du ikke anledning til å møte. Tilbud om skoleplass vil bli sendt ut senest mandag etter opptaksprøven har funnet sted.

For å delta på opptaksprøve må du betale en vurderingsavgift på kr 300,- til bankgiro 3633 57 20959
Husk å merke innbetalingen med «vurderingsavgift» og ditt navn.

Vurderingsavgiften dekker en liten andel av kostnadene for opptaksprøven som materialer, utstyr, kaffe/ te osv.

De som kommer videre til 2. opptak, vil motta brev med praktiske opplysninger. Søkerne må selv dekke reise og
opphold for å delta på den praktiske opptaksprøven.

Digital søknad sendes gjennom vårt digitale søknadsskjema på nettsiden (øverst til venstre på denne siden finner du link til søknadsskjemaet)

Dersom du får problemer med søknadsskjemaet, så ta kontakt!

Filer som overstiger 1. MB, eller om du har mer en 20 filer, så kan disse sendes pr e-post til kib@kib.no. I dette tilfellet anbefaler vi deg å lage 1 stk PDF fil med alt samlet (samlet bør fil være under 20MB)

Originale søknader sendes til Kunstskolen i Bergen, Møllendalsveien 8, 5009 Bergen

Velkommen som søker og lykke til med oppgavene!