Opptak

Ny frist: 10. august!
Vi har noen få ledige plasser og tar i mot nye søkander senest 10. august.

Ordinær søknadsfristen var 15. april 2020
Fra og med 25. mai vil det være mulig å søke på eventuelt ledige studieplasser for skoleåret 2020-2021.

Husk å legge ved dokumentasjon av arbeider du har laget. Disse kan også eventuelt sendes på e-post til kib@kib.no

Les all informasjon på denne siden grundig. Oppgaver finner du nederst på denne siden. Link til digitalt søknadsskjema finner du rett under her:

Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt:
Telefon 55 38 00 50
e-post: kib@kib.no

NY FRIST: 10. august!

Vi har noen ledige plasser til studieåret 2020 – 2021, og gjennomfører en ny opptaksrunde med søknadsfrist 10. august.

Fyll ut søknadsskjema på denne nettsiden og legg ved bilder (oppgave 1,2 og 3 som du finner lengre nede på denne siden)

Kvalifiserte søkere blir invitert til en digital samtale på Zoom i tidsrommet 11. – 15. august. Samtalen vil foregå sammen med to lærere fra skolens opptakskomite.

Svar på søknader for suppleringsopptaket vil bli sendt søkere senest 20. august.

Søknadsfrist for skoleåret 2020-2021 var 15. april 2020.

Fra og med 25. mai vil det være mulig å søke på eventuelt ledige studieplasser for skoleåret 2020-2021.

Mer informasjon om dette vil bli lagt ut når dato nærmer seg.

Søknad

Søknaden sendes digitalt ved bruk av søknadsskjemaet på denne siden (øverst til venstre på siden). Du skal legge ved digital dokumentasjon (foto) av oppgaver beskrevet i søknadspapirene i JPEG format (under 1 MB pr bilde). Audiovisuelle arbeider ettersendes evt. pr. post, se oppgaveskjema. Bilder og andre vedlegg kan lastes opp i skjemaet (max 20 filer og max 1MB pr fil) Dersom du isteden har laget en PDF fil med all fotodokumentasjon, som overstiger 1 MB, så kan du sende den direkte til kib@kib.no. (merk tydelig med ditt navn i e-posten) Filen bør være under 20 MB. Husk å også fylle ut søknadsskjemaet på nettsiden. Det vil fortsatt være mulig å søke med originalarbeider om man ønsker det, dette sendes pr. post eller leveres på KiB.

OBS: alle søkere vil få en tilbakemelding på mottatt søknad. Dersom du ikke har mottatt en slik tilbakemelding innen 23. april, så ta kontakt!

Opptakskrav

Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse, det vil si nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Alle søkere må også bestå fagkompetansevurdering i form av opptaksprøve.

Kunstfagskolen i Bergen kan ta opp et begrenset antall søkere mellom 19 og 23 år, som ikke har fullført og bestått videregående opplæring, på grunnlag av godkjent realkompetansevurdering etter skolens forskrift § 2-2 og bestått opptaksprøve etter skolens forskrift § 2-3. Antallet søkere som kan tas opp reguleres av en kvote fastsatt i § 8 i fagskoleforskriften.

Undervisningen foregår på norsk. Søkere fra land utenfor Norden som ikke har norsk som morsmål må dokumentere norskunnskaper på minimum nivå B1

Se Opptaksreglement for Kunstskolen i Bergen og/eller forskrift om opptak, studier og eksamen Du kan også lese mer om opptakskrav for fagskoler i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning: Fagskoleloven

Opptak til skolens første år gjøres på grunnlag av en totrinns opptaksprøve der vi vurderer de ulike kvaliteter vi mener er vesentlige for å gjennomføre studiet ved skolen – slik som faglig nivå, motivasjon, faglig nysgjerrighet og vilje til utvikling.

1. opptak: er innsendt søknad med arbeider, 15. april (se oppgaver og søknadsskjema).

2. opptak: Dette er normalt en tre dagers praktisk opptaksprøve i skolens lokaler: OBS: på grunn av situasjonen rundt covid-19 vil det bli endringer i gjennomføringen av 2. runde av opptaket.  2. runde vil i år bestå av en samtale med søker, samt at de som blir invitert til 2. runde av opptaket vil få tilsendt tre oppgaver som de skal løse hjemme. Informasjon om dette sendes på e-post til de som kommer med videre til denne runden.

Samtaler gjennomføres i uke 18 og 19.

Frister

1. studieår: Søknadsfrist 15. april 2020. Fyll ut søknadsskjema på denne nettsiden.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål rundt søknaden kib@kib.no.

2. studieår: Opptaket til andreåret skjer på grunnlag av studentenes gjennomføring av førsteåret. Kvalifiserte søkere vil gå videre til studiets andre år.

OBS!

KiB er ikke KHiB: Vi heter KiB- Kunstskolen i Bergen og er en 2-årig kunstfagskole og kan av enkelte forveksles med KHiB som flere kjenner som Kunsthøgskolen eller Kunst- og designhøgskolen i Bergen. KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, har endret navn og blitt et fakultet under Universitet i Bergen og heter i dag KMD- Fakultet for kunst, musikk og design.

Praktisk informasjon

Skolen har 54 studieplasser. Skoleåret varer fra august til juni. Undervisningstiden er hverdager fra klokken 09.00–15.00. Utover dette kan studentene disponere skolens lokaler til egen jobbing fram til klokken 23.00.

Kostnader

Skolepengene er på kr. 36.000,- per skoleår (skoleåret 2020-2021) + semesteravgift til studentsamskipnaden. Skolen dekker det meste av utgiftene til materialer og gir støtte til studieturer. Du får også en startpakke med maling og diverse utstyr. En bør likevel regne med merutgifter i løpet av skoleåret på 3 – 5.000,- til materiell og lignende som skolen ikke holder. Studentene har rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Kunstskolen i Bergen mottar statstøtte. Kunstskolen i Bergen er medlem av SAMMEN- Studentsamskipnaden på Vestlandet. Som student må du derfor i tillegg betale semestaravgift, fastsatt av studentsamskipnaden, hvert semeseter: www.sammen.no

Opptak skoleåret 2020 – 2021

Vi ønsker fortrinnsvis digital dokumentasjon (foto) av oppgavene og de selvvalgte arbeidene.
Navngi filene på følgende måte: etternavn_fornavn_oppgave_nr
Bildefiler leveres i JPEG, maks 1 MB pr. fil. Du kan laste opp inntil 20 vedlegg (inkludert vitnemål o.l.)
Audiovisuelle arbeider (video, lyd, o.l.) kan ettersendes pr. post på minnepenn, eller sende link på e-post e.l.
Du kan også sende inn PDF fil med all foto samlet. Dersom filen overstiger 1 MB, så sender du den direkte til kib@kib.no. Filen bør være under 20MB
(Merk tydelig med ditt navn i e-posten)
Det er 3 oppgaver til innsendelse, som du finner nedenfor. Til opptaksprøven på selve skolen blir det gitt nye oppgaver på stedet.
 • Oppgave 1. Sort/hvitt-oppgave

  Lag en studie hvor du velger et utsnitt av rommet du sitter i. Du velger selv format og om det er et
  stort eller lite utsnitt. Du kan velge mellom ulike teknikker og tegneredskaper. Oppgaven skal være i sort/hvitt eller gråtoner.

 • Oppgave 2. Fargeoppgave

  Velg et konkret motiv fra virkeligheten som du liker og lag en fargestudie. Du velger selv format og
  teknikk innen farge, som f. eks, akryl, olje, pastell, spraymaling, akvarell etc. Oppgaven skal være i farge.
 • Oppgave 3. Selvvalgte arbeider 5 – 10 stk

  Velg 5 til 10 arbeider som du har laget i løpet av de siste 2 årene og som du synes representerer deg.

Har du ikke anledning til å søke digitalt tar vi også i mot originale søknader sendt med post eller levert på skolen.
Maks størrelse 70 x 50 cm. Større skulpturer og installasjoner må dokumenteres digitalt.

Alle arbeidene skal være utført av søkeren selv.

Søknadsfrist 15. april kl. 24.00

Søknader som sendes må være poststemplet denne dato. Ved personlig levering må søknaden leveres innen kl 15.00.

Vilkår for deltagelse:

Det vil bli gitt svar på om du kommer videre til 2. opptak så snart søknaden er behandlet. For søkere som ikke kommer
videre til 2. opptak, vil evt. originalarbeider bli sendt i retur.
Endring pga Covid-19: 2. runde består i år av en samtale med opptakskomiteen og innsendelse av oppgaver som gis til de som er kommet videre til 2. runde

På grunn av endiger i opptaket knyttet til situasjonen med Covid-19  skal det ikke betales inn vurderingsavgift.

Digital søknad sendes gjennom vårt digitale søknadsskjema på nettsiden (øverst til venstre på denne siden finner du link til søknadsskjemaet)

Dersom du får problemer med søknadsskjemaet, så ta kontakt!

Filer som overstiger 1. MB, eller om du har mer en 20 filer, så kan disse sendes pr e-post til kib@kib.no. I dette tilfellet anbefaler vi deg å lage 1 stk PDF fil med alt samlet (samlet bør fil være under 20MB)

Originale søknader sendes til Kunstskolen i Bergen, Møllendalsveien 8, 5009 Bergen

Velkommen som søker og lykke til med oppgavene!