Utdanningsmesse

Vi deltar på utdanningsmessen i Grieghallen, Bergen, 26. og 27. januar!

Her har du en fin mulighet til å bli nærmere kjent med oss. Vi tilbyr fagskoleutdanning i Visuelle kunstfag. Søknadsfristen er 15. mai.

Informasjon om utdanningsmessen finner du her:

http://www.tautdanning.no/besokende/bergen/