Åpen dag!

ÅPEN DAG ONSDAG 14. februar kl 12:00 -17:00
Dette er en perfekt anledning til å bli nærmere kjent med KiB.
Spesielt for deg som kunne tenke deg å studere visuelle kunstfag.

Kunstskolen i Bergen har åpen dag onsdag 14. februar kl 12:00 – 17:00!
Møllendalsveien 8, Bergen

Vi har søknadsfrist 15. mai for studieåret 2018/19
Søknadsinformasjon finner du på våre nettsider under OPPTAK

 

Ønsker du å utvikle din kreative side og få erfaringer innen det visuelle fagområdet? Studiet passer for deg som ønsker å enten bli kunstner eller har tenkt å søke videre til høgskole/universitetsutdanning innen kunst, design, arkitektur eller andre retninger innen kunstfag.

Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole godkjent av NOKUT, med rett til lån og stipend fra lånekassen.

– Utdanningstilbudet heter VISUELLE KUNSTFAG
– ERFARINGSBASERT KUNNSKAP: Undervisning med hovedvekt på erfaringsbasert utforskning av kunstfag gjennom praktisk og tverrfaglig arbeid
-KREATIVT MILJØ
– Begge studieår reiser på studietur (De siste årene til København og Berlin)
– Skolen har høy kompetanse på fag og undervisning. Alle lærer i den praktiske undervisningen er yrkesaktive kunstnere. Benytter både fast fagstab og henter inn gjestekunstnere i undervisningen.
– OPPTAKSPRØVE: Viktig for skolen og en fantastisk mulighet for søker å bli kjent med skolen før studiestart. Opptaksprøven er todelt, der første del består av innsending av arbeider. Andre del er tre dagers praktisk arbeid på skolen med oppgaver. Søker må normalt fylle 19 år i opptaksåret. Skolen krever ingen forutdanning, men tar opp søkere etter fagspesifikke kompetansekrav.
– SØKNADSFRIST 15. mai: Søknadsskjema finner du på https://www.kib.no/opptak/

– Bergen er en kunst- og kulturby med et godt miljø innenfor kunst, design, arkitektur, musikk og scenekunst. Byen byr også på en rekke institusjoner innenfor det visuelle fagområdet som Bergen Kunsthall, Kunstmuseet KODE, Hordaland Kunstsenter, og en rekke gallerier og møtesteder for kunst og kulturfeltet.
– NABOLAG: I Møllendalsveien finner du også visningsrommene Kunstgarasjen og Tag Team Studio, Kunsthuset WRAP og UiB med fakultetet for kunst, musikk og design (tidligere KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen).
– Du kommer inn på en toårig utdanning som består av 4 semester
– Lån og stipend fra Lånekassen
– NOKUT godkjent fagskoleutdanning
– Læringsutbyttebeskrivelse, nivå 5.2 NKR for Kunstfagskoler