KiB blir stiftelse

Fra og med 01.01.2019 blir KiB organisert som en stiftelse. Dette betyr at KiB får nytt organisasjons nr: 921170165. Skolen videreføres ellers som før.

Vi har siden 2006 vært organisert som en medlemsorganisasjon (forening) men på grunn av lovendring, om hvordan fagskoler kan være organisert, har vi blitt nødt til å gjøre endringer.

KiB drives på ideelt grunnlag og det er naturlig at skolen organiseres som en selveiende stiftelse. Skolen er således en privatskole uten eiere der styrets medlemmer velges av ulike organisasjoner og virksomheter innenfor utdanning, visuelle kunstfag og det offentlige.

Stiftelsens formelle navn er Kunstfagskolen i Bergen, men KiB og Kunstskolen i Bergen vil fremdeles være navnet vi bruker utad. Vår kontaktinformasjon blir som før.