Søk 15. mai!

Studer visuelle kunstfag på kiB

Søknadsfrist for skoleåret 2019-2020 er 15. mai!

Se mer under opptak: OPPTAK

Se vår nettbrosjyre her: BROSJYRE

 

Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole godkjent av NOKUT, med rett til lån og stipend fra lånekassen.

– Utdanningstilbudet heter VISUELLE KUNSTFAG

– ERFARINGSBASERT KUNNSKAP: Undervisning med hovedvekt på erfaringsbasert utforskning av kunstfag gjennom praktisk og tverrfaglig arbeid

-KREATIVT MILJØ

– Begge studieår reiser på studietur (De siste årene til København og Berlin)

– Skolen har høy kompetanse på fag og undervisning. Alle lærer i den praktiske undervisningen er yrkesaktive kunstnere. Benytter både fast fagstab og henter inn gjestekunstnere i undervisningen.

– OPPTAKSPRØVE: Viktig for skolen og en fantastisk mulighet for søker å bli kjent med skolen før studiestart. Opptaksprøven er todelt, der første del består av innsending av arbeider. Andre del er tre dagers praktisk arbeid på skolen med oppgaver. Opptak av søkere med opptaksrpøve og fagkompetansevurdering.

– SØKNADSFRIST 15. mai: Søknadsskjema finner du på https://www.kib.no/opptak/

– Bergen er en kunst- og kulturby med et godt miljø innenfor kunst, design, arkitektur, musikk og scenekunst. Byen byr også på en rekke institusjoner innenfor det visuelle fagområdet som Bergen Kunsthall, Kunstmuseet KODE, Hordaland Kunstsenter, og en rekke gallerier og møtesteder for kunst og kulturfeltet.

– NABOLAG: I Møllendalsveien finner du også visningsrommene Kunstgarasjen og Tag Team Studio, Kunsthuset WRAP og UiB med fakultetet for kunst, musikk og design (tidligere KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen).

– Du kommer inn på en toårig utdanning som består av 4 semester

– Lån og stipend fra Lånekassen

– NOKUT godkjent fagskoleutdanning

– Læringsutbyttebeskrivelse, nivå 5.2 NKR for Kunstfagskoler

 

 

 

KHiB (nå KMD) og KiB:

KiB- Kunstskolen i Bergen er en 2-årig kunstfagskole og kan av enkelte forveksles med KHiB som flere kjenner som Kunsthøgskolen eller Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, har endret både navn og blitt til universitet under Universitet i Bergen og heter KMD- Fakultet for kunst, musikk og design. Du finner kontaktinformasjon til KMD her: https://kmd.uib.no/no/forside

KiB, Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole med visuelle kunstfag som utdanningstilbud. Utdanningen ved KiB klargjør studentene til et fremtidig yrkesliv innen selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studiet kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag, og design.