1999

Deltagende studenter

Andreassen, Marit Victoria Wulff
Bakke, Arne
Erichsen, Erlend S. G.,
Erlend S. G.
Evensen, Lotte
Fossbakk, Beate
Frøysaa, Kjetil
Hansen, Christina L.
Johansen, Astrid
Kvamme, Morten
Lokøy, Kay
Murud, Agnes
Mørner, Berit
Nygren, Michal
Olsen, Hanne C.
Rygg, Arne Magnar
Rødstøl, Heidi
Sundt, Asta Beate
Ørevik, Jørgen

1998

Deltagende studenter

Dao-Vu, Quang Huy
Garatun, Elsa Maria
Hagemann,Elna
Hauso, Evelyn L.
Johnsen, Bendik
Jordahl, Randi
Kleiven, Irén
Ledaal, Jens
Mæland, Johild
Pollestad, Stian
Porter, Julie
Reigstad, Janne G.
Rød, Torkjell
Rød, Åshild
Solheim, Turid
Taule, Håvard
Tenold, Trude
Tumyr, Øyvind

1997

Deltagende studenter

Andersen, Helen Torp
Bolstad, Anna Mary
Brinch, Rasmus
Børresen, Camilla
Eide, Bodil
Fjellheim, Vigdis
Helland, Tone B.
Holst-Pedersen, Synne
Larsen, Anders Roås
Lervik, Janne
Ljosvoll, Eva E. H.
Lunde, Njål
Magnus, Bodil N.
Raddum, Fredrik
Reikvam, Gerd Karin
Røvik-Larsen, Bodil
Skjelland, Torunn
Smedbye, Anders W

1996

Deltagende studenter

Eliassen, Hildegunn
Fidjestøl, Marit
Herland, SiriHole,
Brith Karin
Holmefjord, Morten
Kvaale, Gunnhild
Solheim, Monika
Tjåland, Eny H.
Tversland, Espen
Veland, Randi S. H.
Fuglseth, Tine Erika
Gundersen, Alf-Helge
Halvorsen, Øyvind
Helland, Torine
Paulen, Karina
Øgaard, Linda
Thunes,
Gunhild Unsgaard, E

1995

Deltagende studenter

Bjørge, Unn
Gjerde, Sina E. D.
Grimstad, Gro
Hella, Lindy Fay
Holmedal,Gorm H.
Kopperdal, Nina A.
Løyning, Jorunn
Mettler,Paula
Nordbø, Siren
Nygaard, Karianne F.
Schanche, Hege
Aasehaug, Kristin

1994

Deltagende studenter

Gaarder, Ingvill
Hetleflåt, Ingvild
Husa, Gunn
Husby, May
Høgelig, Elisabeth
Lauritzen, Cathrine H.
Michaelsen,Kari Anne
Nilsen, Roy A.
Nordbostad, Sam
Omvik, Mette

1993

Deltagende studenter

Anker, Hedevig
Christensen, Laila
Frøysnes, Aslaug Moi
Gjellesvik, Janicke
Henning, Berit
Instanes, Randi E.
Nord, Wenche
Skjold, Hanne Britt
Viste, Laila

1992

Deltagende studenter

Berven, Ingrid
Dommersnes, Åse
Fidjestøl, Berit
Friele, Bodil
Lindstrøm, Josephine
Scarbough, Åge
Skeie, Randi Sandven
Solvik, Kari
Søyland, Gerd
Taranger Bjørg
Udd, Maria
Østmosæter, Sverre

1991

Deltagende studenter

Friele, Bodil
Heinchen, Tone
Johannessen, Leni
Nytun, Kari Louise
Solberg, Grete
Taranger, Bjørg
Østmosæter, Sverre
Østrem, Lise

1990

Deltagende studenter:

Buck, Anne Grete
Dankertsen, Benthe
Eggen, Sissel
Kleveland, Evy
Kvåle, Ingunn
Kyrkjebø, Ragnhild
SkavhellenJanne
Staff, Tove
Østmosæter, Sverre