Bilder oppstart

Smakebiter fra oppstart av skoleåret med 1. klasse:

 

Skolestart

1.året starter opp mandag 28. august kl 10:00

2.året starer opp tirsdag 29. august kl 10:00

 

Vi ser frem til et nytt skoleår sammen!

 

UTSTILLING

FERSKVARE
KiB avgangsutstilling 2017

Utstillingsåpning Fredag 26. mai kl 18:00
Solheimsgaten 24 (tidligere Rimi)
Danmarksplass

Avgangsklassen ved Kunstskolen i Bergen inviterer til utstillingsåpning, fredag 26.mai, kl. 18

Sted: Solheimsgaten 24. (tidligere Rimi)

Utstillingen vil være åpen lørdag og søndag, 27.-28. mai kl. 12-18.

 

Utstillingen «Ferskvare» markerer studentenes første møte med publikum etter to år med intensivt prosess-arbeid.

Her vises blant annet installasjoner, maleri og videoarbeid.

Vi lover en spennende utstilling som byr på et stort spenn i format og uttrykk.

 

Velkommen!

KiB på Facebook:
www.facebook.com/kunstskolenibergen

Utvidet frist!

 

NY Søknadsfrist er 31. mai: https://www.kib.no/opptak/

Interessert i visuelle fagområder som kunst, design og arkitektur?
– Studer visuelle kunstfag på KiB!

VI HAR UTSATT SØKNADSFRISTEN TIL ONSDAG 31. MAI!

Kunstskolen i Bergen
Praktisk undervisning
Kreativ tenkning

Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole for Visuelle kunstfag. Her får du som student en fantastisk mulighet til å utvikle deg innenfor et spennende fagområde!

Studiet er tverrfaglig og består av forskjellige undervisningsperioder der du får prøve ut en rekke kunstneriske uttrykk: tegning, maling, arbeid med tredimensjonale uttrykk som skulptur/ installasjon, land art, performance osv. Begge studieår reiser på studietur og de siste årene har turen gått til København (1.året) og Berlin (2. Året)
På KiB jobber du praktisk med fokus på prosess. Skoleåret er delt inn i forskjellige undervisningsperioder der noen perioder er oppgavestyrt og andre perioder er friere.
2. studieår består i all hovedsak av fordypningsperioder der du som student har større frihet til valg av utgangspunkt i hva du vil jobbe med.
Skolen har et tverrfaglig undervisningsopplegg og alle går gjennom det samme undervisningsopplegget. Det er lagt opp på en slik måte at du får utviklet deg uavhengig av om du har mye eller lite erfaring fra før. Vi er opptatt av at du skal lære deg å ha en åpen og undersøkende arbeidsprosess. Du får løpende oppfølging av lærere gjennom samtaler og diskusjoner. Alle våre lærere i den praktiske undervisningen er yrkesaktive billedkunstnere.

Bergen er en kunst og kulturby og har mye å by på.
Byen har en spennende kunstscene med en rekke gallerier, museer og visningssteder for kunst. Byen har et godt miljø også innenfor musikk, dans og annen scenekunst. Det nye Fakultet for Kunst Musikk og Deisgn, UiB (tidligere kunst- og Designhøgskolen og Grieg Akademiet) flytter til høsten inn i vårt nabolag og vi har BAS – Bergen Arkitekthøgskole som ligger i Sandviken.

KiB er også på Facebook: https://www.facebook.com/kunstskolenibergen/

SØK KiB 15. mai!

Interessert i visuelle fagområder som kunst, design og arkitektur?
– Studer visuelle kunstfag på KiB!

Søknadsfrist er 15. mai: https://www.kib.no/opptak/

Kunstskolen i Bergen
Praktisk undervisning
Kreativ tenkning

 

Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole for Visuelle kunstfag. Her får du som student en fantastisk mulighet til å utvikle deg innenfor et spennende fagområde!

 

Studiet er tverrfaglig og består av forskjellige undervisningsperioder der du får prøve ut en rekke kunstneriske uttrykk: tegning, maling, arbeid med tredimensjonale uttrykk som skulptur/ installasjon, land art, performance osv. Begge studieår reiser på studietur og de siste årene har turen gått til København (1.året) og Berlin (2. Året)
På KiB jobber du praktisk med fokus på prosess. Skoleåret er delt inn i forskjellige undervisningsperioder der noen perioder er oppgavestyrt og andre perioder er friere.
2. studieår består i all hovedsak av fordypningsperioder der du som student har større frihet til valg av utgangspunkt i hva du vil jobbe med.
Skolen har et tverrfaglig undervisningsopplegg og alle går gjennom det samme undervisningsopplegget. Det er lagt opp på en slik måte at du får utviklet deg uavhengig av om du har mye eller lite erfaring fra før. Vi er opptatt av at du skal lære deg å ha en åpen og undersøkende arbeidsprosess. Du får løpende oppfølging av lærere gjennom samtaler og diskusjoner. Alle våre lærere i den praktiske undervisningen er yrkesaktive billedkunstnere.

 

Bergen er en kunst og kulturby og har mye å by på.
Byen har en spennende kunstscene med en rekke gallerier, museer og visningssteder for kunst. Byen har et godt miljø også innenfor musikk, dans og annen scenekunst. Det nye Fakultet for Kunst Musikk og Deisgn, UiB (tidligere kunst- og Designhøgskolen og Grieg Akademiet) flytter til høsten inn i vårt nabolag og vi har BAS – Bergen Arkitekthøgskole som ligger i Sandviken.

KiB er også på Facebook: https://www.facebook.com/kunstskolenibergen/

Åpen dag!

Velkommen til Åpen dag på KiB!

TIDSPUNKT: Onsdag 15. februar kl 12:00 -17:00
STED: i våre lokaler, Møllendalsveien 8, Bergen

Dette er en god anledning for deg som tenker å søke visuelle kunstfag å besøke oss!

Søknadsfrist er 15. mai: https://www.kib.no/opptak/

Praktisk undervisning
Kreativ tenkning

Interessert i visuelle fagområder som kunst, design og arkitektur?
På KiB jobber du praktisk med fokus på prosess. Skoleåret er delt inn i forskjellige undervisningsperioder der noen perioder er oppgavestyrt og andre perioder er friere.

Skolen har et tverrfaglig undervisningsopplegg. Vi tegner, maler og jobber med tredimensjonale uttrykk. Alle går gjennom det samme undervisningsopplegget. Det er lagt opp på en slik måte at du får utviklet deg uavhengig av om du har mye eller lite erfaring fra før. Vi er opptatt av at du skal lære deg å ha en åpen og undersøkende arbeidsprosess. Dette er viktig når man jobber innenfor visuelle fagområder.

Du får løpende oppfølging av lærere gjennom samtaler og diskusjoner.

Bergen er en kunst og kulturby.
Byen har en spennende kunstscene. Det er også en veldig bra studentby. I Bergen har vi nå det nye Fakultet for Kunst Musikk og Deisgn, UiB (tidligere kunst- og Designhøgskolen og Grieg Akademiet), BAS – Bergen Arkitekthøgskole, en rekke gallerier og museer, et godt musikkmiljø, scenekunst, osv

Utdanningsmesse

Vi deltar på utdanningsmessen i Grieghallen, Bergen, 26. og 27. januar!

Her har du en fin mulighet til å bli nærmere kjent med oss. Vi tilbyr fagskoleutdanning i Visuelle kunstfag. Søknadsfristen er 15. mai.

Informasjon om utdanningsmessen finner du her:

http://www.tautdanning.no/besokende/bergen/

Performance

Vi inviterer til performancekveld på KiB!

2. året har hatt to uker med kurs i performance. I den forbindelse åpner vi dørene tirsdag 17. januar kl 19:00 slik at du kan få se!

Velkommen!

Utdanning

Møt oss i Os på Bjørnefjorden utdanningsmesse: Nore Neset Aktivitetshus 9. og 10. november!

Kunstskolen i Bergen tilbyr en 2-årig fagskoleutdanning i visuelle kunstfag.

Studiet passer for deg med interesse for visuelle fagområder som for eksempel arkitektur, kunst og design.

Søknadsfrist er 15. Mai 2017

Nytt navn på utdanningstilbud

Utdanningstilbudet ved KiB endrer navn fra kunstfaglig utdanning til visuelle kunstfag

KiB har sammen med fem andre kunstfagskoler søkt NOKUT om å endre navn på studietilbudet til et felles navn for alle seks skolene. Det nye navnet er visuelle kunstfag.

NOKUT berømmer arbeidet som er lagt ned i å heve kvaliteten på de toårige fagskoleutdanningene i kunst, og oppfordrer til fortsatt tett samarbeid i FORUM-gruppen.

NOKUT har vurdert overordnet læringsutbytte i søknaden, og ser at læringsutbyttebeskrivelsene samsvarer med NKR nivå 5.2. De gjenspeiler det kunstfaglige innholdet i de toårige tilbudene. LUB-ene gir et meget godt bilde av hva undervisningen inneholder og hva studentene skal lære. Kunnskaper er beskrevet på en dekkende og konsis måte. Ferdigheter er beskrevet svært godt. Generell kompetanse er beskrevet svært godt.

Den sakkyndige gruppen ser det som en styrking og kvalitetssikring av tilbudene at de er samordnet gjennom felles overordnede LUB-er og nytt navn for alle studiene.
De mener at navnet visuelle kunstfag vil kunne bidra til økt synliggjøring og forståelse for det faglige innholdet i studiene. Navnet er dekkende for hva tilbudene inneholder og hvilket læringsutbytte som skal oppnås. Arbeidet som er lagt ned i denne samordningsprosessen er et eksempel til etterfølgelse, og vil komme studentene til gode.

Følgende skoler tilbyr fagskoleutdanning i Visuelle kunstfag:
Stiftelsen Fabrikken Asker kunstfagskole
Kunstskolen i Bergen
Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole
Kunstskolen i Rogaland
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt AS
Stiftelsen Ålesund kunstskole

Alle skolene er medlem i FORUM for kunstfaglig utdanning. Søknaden med navneendring på studietilbud har vært sendt i felleskap til NOKUT.