Performance

PERFORMANCEKVELD PÅ KIB

Møllendalsveien 8, Bergen

Tirsdag 16. januar, klokken 19:00 presenterer 2. trinn ved Kunstskolen i Bergen sine performaceverk, etter to ukers program med lærerne Oscar Mac-Fall & Gøril Wallin

Performance starter kl 19, så møt opp litt før.

Velkommen!


Vær oppmerksom på at studentene kanskje ikke ønsker sitt arbeid filmet. så vis respekt for dette.

KHiB, KiB og KMD

KHiB (nå KMD) og KiB:

 

KiB- Kunstskolen i Bergen er en 2-årig kunstfagskole og kan av enkelte forveksles med KHiB som flere kjenner som Kunsthøgskolen eller Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

 

KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, har endret både navn og blitt til universitet under Universitet i Bergen og heter KMD- Fakultet for kunst, musikk og design. Du finner kontaktinformasjon til KMD her: https://kmd.uib.no/no/forside

 

KiB, Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole med visuelle kunstfag som utdanningstilbud. Utdanningen ved KiB klargjør studentene til et fremtidig yrkesliv innen selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studiet kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag, og design.

Åpen dag

Velkommen til Åpen dag 2018 på KiB!

TIDSPUNKT: Onsdag 14. februar kl 12:00 -17:00
STED: i våre lokaler, Møllendalsveien 8, Bergen

Dette er en god anledning for deg som tenker å søke visuelle kunstfag å besøke oss!

Søknadsfrist er 15. mai: https://www.kib.no/opptak/

Praktisk undervisning
Kreativ tenkning

Interessert i visuelle fagområder som kunst, design og arkitektur?
På KiB jobber du praktisk med fokus på prosess. Skoleåret er delt inn i forskjellige undervisningsperioder der noen perioder er oppgavestyrt og andre perioder er friere.

Skolen har et tverrfaglig undervisningsopplegg. Vi tegner, maler og jobber med tredimensjonale uttrykk. Alle går gjennom det samme undervisningsopplegget. Det er lagt opp på en slik måte at du får utviklet deg uavhengig av om du har mye eller lite erfaring fra før. Vi er opptatt av at du skal lære deg å ha en åpen og undersøkende arbeidsprosess. Dette er viktig når man jobber innenfor visuelle fagområder.

Du får løpende oppfølging av lærere gjennom samtaler og diskusjoner.

Bergen er en kunst og kulturby.
Byen har en spennende kunstscene. Det er også en veldig bra studentby. I Bergen har vi nå det nye Fakultet for Kunst Musikk og Deisgn, UiB (tidligere kunst- og Designhøgskolen og Grieg Akademiet), BAS – Bergen Arkitekthøgskole, en rekke gallerier og museer, et godt musikkmiljø, scenekunst, osv

Bilder oppstart

Smakebiter fra oppstart av skoleåret med 1. klasse:

 

Skolestart

1.året starter opp mandag 28. august kl 10:00

2.året starer opp tirsdag 29. august kl 10:00

 

Vi ser frem til et nytt skoleår sammen!

 

UTSTILLING

FERSKVARE
KiB avgangsutstilling 2017

Utstillingsåpning Fredag 26. mai kl 18:00
Solheimsgaten 24 (tidligere Rimi)
Danmarksplass

Avgangsklassen ved Kunstskolen i Bergen inviterer til utstillingsåpning, fredag 26.mai, kl. 18

Sted: Solheimsgaten 24. (tidligere Rimi)

Utstillingen vil være åpen lørdag og søndag, 27.-28. mai kl. 12-18.

 

Utstillingen «Ferskvare» markerer studentenes første møte med publikum etter to år med intensivt prosess-arbeid.

Her vises blant annet installasjoner, maleri og videoarbeid.

Vi lover en spennende utstilling som byr på et stort spenn i format og uttrykk.

 

Velkommen!

KiB på Facebook:
www.facebook.com/kunstskolenibergen

Utvidet frist!

 

NY Søknadsfrist er 31. mai: https://www.kib.no/opptak/

Interessert i visuelle fagområder som kunst, design og arkitektur?
– Studer visuelle kunstfag på KiB!

VI HAR UTSATT SØKNADSFRISTEN TIL ONSDAG 31. MAI!

Kunstskolen i Bergen
Praktisk undervisning
Kreativ tenkning

Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole for Visuelle kunstfag. Her får du som student en fantastisk mulighet til å utvikle deg innenfor et spennende fagområde!

Studiet er tverrfaglig og består av forskjellige undervisningsperioder der du får prøve ut en rekke kunstneriske uttrykk: tegning, maling, arbeid med tredimensjonale uttrykk som skulptur/ installasjon, land art, performance osv. Begge studieår reiser på studietur og de siste årene har turen gått til København (1.året) og Berlin (2. Året)
På KiB jobber du praktisk med fokus på prosess. Skoleåret er delt inn i forskjellige undervisningsperioder der noen perioder er oppgavestyrt og andre perioder er friere.
2. studieår består i all hovedsak av fordypningsperioder der du som student har større frihet til valg av utgangspunkt i hva du vil jobbe med.
Skolen har et tverrfaglig undervisningsopplegg og alle går gjennom det samme undervisningsopplegget. Det er lagt opp på en slik måte at du får utviklet deg uavhengig av om du har mye eller lite erfaring fra før. Vi er opptatt av at du skal lære deg å ha en åpen og undersøkende arbeidsprosess. Du får løpende oppfølging av lærere gjennom samtaler og diskusjoner. Alle våre lærere i den praktiske undervisningen er yrkesaktive billedkunstnere.

Bergen er en kunst og kulturby og har mye å by på.
Byen har en spennende kunstscene med en rekke gallerier, museer og visningssteder for kunst. Byen har et godt miljø også innenfor musikk, dans og annen scenekunst. Det nye Fakultet for Kunst Musikk og Deisgn, UiB (tidligere kunst- og Designhøgskolen og Grieg Akademiet) flytter til høsten inn i vårt nabolag og vi har BAS – Bergen Arkitekthøgskole som ligger i Sandviken.

KiB er også på Facebook: https://www.facebook.com/kunstskolenibergen/

SØK KiB 15. mai!

Interessert i visuelle fagområder som kunst, design og arkitektur?
– Studer visuelle kunstfag på KiB!

Søknadsfrist er 15. mai: https://www.kib.no/opptak/

Kunstskolen i Bergen
Praktisk undervisning
Kreativ tenkning

 

Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole for Visuelle kunstfag. Her får du som student en fantastisk mulighet til å utvikle deg innenfor et spennende fagområde!

 

Studiet er tverrfaglig og består av forskjellige undervisningsperioder der du får prøve ut en rekke kunstneriske uttrykk: tegning, maling, arbeid med tredimensjonale uttrykk som skulptur/ installasjon, land art, performance osv. Begge studieår reiser på studietur og de siste årene har turen gått til København (1.året) og Berlin (2. Året)
På KiB jobber du praktisk med fokus på prosess. Skoleåret er delt inn i forskjellige undervisningsperioder der noen perioder er oppgavestyrt og andre perioder er friere.
2. studieår består i all hovedsak av fordypningsperioder der du som student har større frihet til valg av utgangspunkt i hva du vil jobbe med.
Skolen har et tverrfaglig undervisningsopplegg og alle går gjennom det samme undervisningsopplegget. Det er lagt opp på en slik måte at du får utviklet deg uavhengig av om du har mye eller lite erfaring fra før. Vi er opptatt av at du skal lære deg å ha en åpen og undersøkende arbeidsprosess. Du får løpende oppfølging av lærere gjennom samtaler og diskusjoner. Alle våre lærere i den praktiske undervisningen er yrkesaktive billedkunstnere.

 

Bergen er en kunst og kulturby og har mye å by på.
Byen har en spennende kunstscene med en rekke gallerier, museer og visningssteder for kunst. Byen har et godt miljø også innenfor musikk, dans og annen scenekunst. Det nye Fakultet for Kunst Musikk og Deisgn, UiB (tidligere kunst- og Designhøgskolen og Grieg Akademiet) flytter til høsten inn i vårt nabolag og vi har BAS – Bergen Arkitekthøgskole som ligger i Sandviken.

KiB er også på Facebook: https://www.facebook.com/kunstskolenibergen/

Åpen dag!

Velkommen til Åpen dag på KiB!

TIDSPUNKT: Onsdag 15. februar kl 12:00 -17:00
STED: i våre lokaler, Møllendalsveien 8, Bergen

Dette er en god anledning for deg som tenker å søke visuelle kunstfag å besøke oss!

Søknadsfrist er 15. mai: https://www.kib.no/opptak/

Praktisk undervisning
Kreativ tenkning

Interessert i visuelle fagområder som kunst, design og arkitektur?
På KiB jobber du praktisk med fokus på prosess. Skoleåret er delt inn i forskjellige undervisningsperioder der noen perioder er oppgavestyrt og andre perioder er friere.

Skolen har et tverrfaglig undervisningsopplegg. Vi tegner, maler og jobber med tredimensjonale uttrykk. Alle går gjennom det samme undervisningsopplegget. Det er lagt opp på en slik måte at du får utviklet deg uavhengig av om du har mye eller lite erfaring fra før. Vi er opptatt av at du skal lære deg å ha en åpen og undersøkende arbeidsprosess. Dette er viktig når man jobber innenfor visuelle fagområder.

Du får løpende oppfølging av lærere gjennom samtaler og diskusjoner.

Bergen er en kunst og kulturby.
Byen har en spennende kunstscene. Det er også en veldig bra studentby. I Bergen har vi nå det nye Fakultet for Kunst Musikk og Deisgn, UiB (tidligere kunst- og Designhøgskolen og Grieg Akademiet), BAS – Bergen Arkitekthøgskole, en rekke gallerier og museer, et godt musikkmiljø, scenekunst, osv

Utdanningsmesse

Vi deltar på utdanningsmessen i Grieghallen, Bergen, 26. og 27. januar!

Her har du en fin mulighet til å bli nærmere kjent med oss. Vi tilbyr fagskoleutdanning i Visuelle kunstfag. Søknadsfristen er 15. mai.

Informasjon om utdanningsmessen finner du her:

http://www.tautdanning.no/besokende/bergen/