Opptak

Vi har fullført opptak til skoleåret 2018/19 og har for tiden ingen ledige plasser.

Neste søknadsfrist er 15. Mai 2019
Les all informasjon på denne siden grundig. Oppgaver finner du nederst på denne siden. Link til digitalt søknadsskjema finner du rett under her:

Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt:
Telefon 55 38 00 50
e-post: kib@kib.no

Søknad

Skolen foretrekker digital dokumentasjon (foto) av oppgaver beskrevet i søknadspapirene i JPEG (under 1 MB pr bilde). Audiovisuelle arbeider ettersendes evt. pr. post, se oppgaveskjema. Bilder og andre vedlegg kan lastes opp i skjemaet (max 20 filer og max 1MB pr fil) Dersom du istede har laget en PDF fil med all fotodokumentasjon, som overstiger 1 MB, så kan du sende den direkte til kib@kib.no. (merk tydelig med ditt navn i e-posten) Filen bør være under 20 MB og husk å også fylle ut søknadsskjemaet på nettsiden. Det vil fortsatt være mulig å søke med orginalarbeider om man ønsker det, dette sendes pr. post eller leveres på KiB.

OBS: alle søkere vil få en tilbakemelding på motatt søknad. Dersom du ikke har motatt en slik tilbakemelding innen 22. mai, så ta kontakt!

Opptakskrav

Det kreves ingen formell forutdanning for å komme inn på KiB, men de fleste søkerne har videregående skole, folkehøyskole, egen praksis eller lignende bakgrunn. Søker må ha en alder tilsvarende fullført videregående opplæring, som normalt er 19 år eller eldre.

Opptak til skolens første år gjøres på grunnlag av en totrinns opptaksprøve der vi vurderer de ulike kvaliteter vi mener er vesentlige for å gjennomføre studiet ved skolen – slik som faglig nivå, motivasjon, faglig nysgjerrighet og vilje til utvikling.

1. opptak er innsendte arbeider (se oppgaver og søknadsskjema).

2. opptak er en tre dagers opptaksprøve på skolen.

Frister

1. studieår: SØKNADSFRIST: 15. MAI 2019

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål rundt søknaden kib@kib.no.

2. studieår: Opptaket til andreåret skjer på grunnlag av studentenes gjennomføring av førsteåret. Kvalifiserte søkere vil gå videre til studiets andre år.

OBS!

KiB er ikke KHiB: Vi heter KiB- Kunstskolen i Bergen og er en 2-årig kunstfagskole og kan av enkelte forveksles med KHiB som flere kjenner som Kunsthøgskolen eller Kunst- og designhøgskolen i Bergen. KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, har endret både navn og blitt til universitet under Universitet i Bergen og heter i dag KMD- Fakultet for kunst, musikk og design.

Praktisk informasjon

Skolen har 54 studieplasser. Skoleåret varer fra september til juni. Undervisningstiden er hverdager fra klokken 09.00–15.00. Utover dette kan studentene disponere skolens lokaler til egen jobbing fram til klokken 23.00.

Kostnader

Skolepengene er på kr. 35.000,- per år (skoleåret 2018-2019) + semesteravgift til studentsamskipnaden. Skolen dekker det meste av utgiftene til materialer og gir støtte til studieturer. Du får også en startpakke med maling og pensler. En bør likevel regne med merutgifter i løpet av skoleåret på 3 – 5.000,- til materiell og lignende som skolen ikke holder. Studentene har rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Kunstskolen i Bergen mottar statstøtte. Kunstskolen i Bergen er medlemm av SAMMEN- Studentsamskipnaden på Vestlandet. Som student må du derfor i tillegg betale semestaravgift, fastsatt av studentsamskipnaden, hvert semeseter: www.sammen.no

Opptak skoleåret 2018 – 2019

Vi ønsker fortrinnsvis digital dokumentasjon (foto) av oppgavene og de selvvalgte arbeidene.
Navngi filene på følgende måte: etternavn_fornavn_oppgave_nr
Bildefiler leveres i JPEG, maks 1 MB pr. fil. Du kan laste opp inntil 20 vedlegg (innkludert vitnemål o.l.)
Audiovisuelle arbeider (video, lyd, o.l.) ettersendes pr. post på minnepenn, DVD/CD.
Format: MPEG- 2, H.264 (MPEG-4/AVC) eller QuickTime (.mov) – maks 5 minutter.
Du kan også sende inn PDF fil med all foto samlet. Dersom filen overstiger 1 MB, så sender du den direkte til kib@kib.no. Filen bør være under 20MB
(Merk tydelig med ditt navn i e-posten)
Det er 3 oppgaver til innsendelse, som du finner nedenfor. Til opptaksprøven på selve skolen blir det gitt nye oppgaver på stedet.
 • Oppgave 1. Sort/hvitt-oppgave

  Lag en studie hvor du velger et utsnitt av rommet du sitter i. Du velger selv format og om det er et
  stort eller lite utsnitt. Du kan velge mellom ulike teknikker og tegneredskaper. Oppgaven skal være i sort/hvitt eller gråtoner.

 • Oppgave 2. Fargeoppgave

  Velg et konkret motiv fra virkeligheten som du liker og lag en fargestudie. Du velger selv format og
  teknikk innen farge, som f. eks, akryl, olje, pastell, spraymaling, akvarell etc. Oppgaven skal være i farge.
 • Oppgave 3. Selvvalgte arbeider 5 – 10 stk

  Velg 5 til 10 arbeider som du har laget i løpet av de siste 2 årene og som du synes representerer deg.

Har du ikke anledning til å søke digitalt tar vi også i mot originale søknader sendt med post eller levert på skolen.
Maks størrelse 70 x 50 cm. Større skulpturer og installasjoner må dokumenteres digitalt.

Alle arbeidene skal være utført av søkeren selv.

Søknadsfrist 15. mai. kl. 24.00

Søknader som sendes må være poststemplet denne dato. Ved personlig levering må søknaden leveres innen kl 15.00.Dersom du ikke har fått en tilbakemelding på din søknad innen 22. mai, så ta kontakt!

Vilkår for deltagelse:

Det vil bli gitt svar på om du kommer videre til 2. opptak så snart søknaden er behandlet. For søkere som ikke kommer
videre til 2. opptak, vil evt. originalarbeider bli sendt i retur.
Den praktisk opptaksprøven vil foregå i KiB sine lokaler i
Møllendalsveien 8, i uke 23: Opptaksprøve: lørdag 9. juni, Søndag 10. juni og mandag 11. juni. Vennligst ta kontakt med skolen om du ikke anledning til å møte. Tilbud om skoleplass vil bli sendt ut i uke 24.

For å delta på opptaksprøve må du betale en vurderingsavgift på kr 250,- til bankgiro 3624 60 57499.
Husk å merke innbetalingen med «vurderingsavgift» og ditt navn.

De som kommer videre til 2. opptak, vil motta brev med praktiske opplysninger. Søkerne må selv dekke reise og
opphold for å delta på den praktiske opptaksprøven.

Digital søknad sendes gjennom vårt digitale søknadsskjema på nettsiden (øverst til venstre på denne siden finner du link til søknadsskjemaet)

Dersom du får problemer med søknadsskjemaet, så ta kontakt!

Filer som overstiger 1. MB, eller om du har mer en 20 filer, så kan disse sendes pr e-post til kib@kib.no. I dette tilfellet anbefaler vi deg å lage 1 stk PDF fil med alt samlet (samlet bør fil være under 20MB)

Originale søknader sendes til Kunstskolen i Bergen, Møllendalsveien 8, 5009 Bergen

Velkommen som søker og lykke til med oppgavene!