Skolestart

26. august kl 10:00 starter 1. året

27. august kl 10:00 starter 2. året

Vi gleder oss!

Ledig plass

Vi har noen ledige studieplasser på Kunstskolen i Bergen.

Søk senest 12. august for opptak til skoleåert 2019-2020.

Søknadsskjema finner du under menyvalget «opptak»: søknadskjema

Avgangsutstilling

Bølgeblikk

Avgangsutstilling KiB 2019

 

2.året ved Kunstskolen i Bergen inviterer til en heidundranes åpning av avgangsutstillingen på Laksevåg.

Her har de 21 studentene arbeidet siden påske med å utvikle sine egne individuelle verk. Med utgangspunkt i eget kunstnerisk uttrykk, har studentene utforsket og latt seg inspirere av rommets og stedets karakter.

Åpningen finner sted fredag 31.Mai kl.18.00
Utstillingen vil være åpen 1. og 2.Juni fra kl.12.00-17.00.

Nærmeste adresse til lokalene er Damsgårdsveien 229 / 282, og nærmeste bussholdeplass er Fergehallen.
Du kan komme deg dit med buss 16 og 17.

Velkommen !

Se mer på Facebook: Bølgeblikk, avgangsutstilling KiB 2019

KART

Søk 3. juni

Vi tar imot søknader frem til og med 3. juni.

 

Send inn din søknad via vårt digitale søknadsskjema: https://www.kib.no/opptak/

Søk 15. mai!

Studer visuelle kunstfag på kiB

Søknadsfrist for skoleåret 2019-2020 er 15. mai!

Se mer under opptak: OPPTAK

Se vår nettbrosjyre her: BROSJYRE

 

Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole godkjent av NOKUT, med rett til lån og stipend fra lånekassen.

– Utdanningstilbudet heter VISUELLE KUNSTFAG

– ERFARINGSBASERT KUNNSKAP: Undervisning med hovedvekt på erfaringsbasert utforskning av kunstfag gjennom praktisk og tverrfaglig arbeid

-KREATIVT MILJØ

– Begge studieår reiser på studietur (De siste årene til København og Berlin)

– Skolen har høy kompetanse på fag og undervisning. Alle lærer i den praktiske undervisningen er yrkesaktive kunstnere. Benytter både fast fagstab og henter inn gjestekunstnere i undervisningen.

– OPPTAKSPRØVE: Viktig for skolen og en fantastisk mulighet for søker å bli kjent med skolen før studiestart. Opptaksprøven er todelt, der første del består av innsending av arbeider. Andre del er tre dagers praktisk arbeid på skolen med oppgaver. Opptak av søkere med opptaksrpøve og fagkompetansevurdering.

– SØKNADSFRIST 15. mai: Søknadsskjema finner du på https://www.kib.no/opptak/

– Bergen er en kunst- og kulturby med et godt miljø innenfor kunst, design, arkitektur, musikk og scenekunst. Byen byr også på en rekke institusjoner innenfor det visuelle fagområdet som Bergen Kunsthall, Kunstmuseet KODE, Hordaland Kunstsenter, og en rekke gallerier og møtesteder for kunst og kulturfeltet.

– NABOLAG: I Møllendalsveien finner du også visningsrommene Kunstgarasjen og Tag Team Studio, Kunsthuset WRAP og UiB med fakultetet for kunst, musikk og design (tidligere KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen).

– Du kommer inn på en toårig utdanning som består av 4 semester

– Lån og stipend fra Lånekassen

– NOKUT godkjent fagskoleutdanning

– Læringsutbyttebeskrivelse, nivå 5.2 NKR for Kunstfagskoler

 

 

 

KHiB (nå KMD) og KiB:

KiB- Kunstskolen i Bergen er en 2-årig kunstfagskole og kan av enkelte forveksles med KHiB som flere kjenner som Kunsthøgskolen eller Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, har endret både navn og blitt til universitet under Universitet i Bergen og heter KMD- Fakultet for kunst, musikk og design. Du finner kontaktinformasjon til KMD her: https://kmd.uib.no/no/forside

KiB, Kunstskolen i Bergen er en 2-årig fagskole med visuelle kunstfag som utdanningstilbud. Utdanningen ved KiB klargjør studentene til et fremtidig yrkesliv innen selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studiet kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag, og design.

ÅRSMØTE

Til alle medlemmer av foreningen KiB!

 

Nedenfor er link til innkalling til årsmøte i foreningen KiB, onsdag 24. april kl 17:00 i KiB sine lokaler, Møllendalsveien 8.

 

Påmelding (KUN for medlemmer av foreningen):

Påmelding til årsmøtet 2019 skjer digitalt ved å klikke deg inn på denne lenken, senest 10. april:

https://goo.gl/forms/xEf1mK9tzjgeNYrR2

  • 4 i vedtektene: Alle individuelt tilsluttede medlemmer av foreningen har rett til å melde sin deltagelse på årsmøtet. Frist for påmelding til årsmøtet er senest 2 uker før årsmøtet skal finne sted. Påmeldte årsmøtedeltagere som er medlem av foreningen har stemmerett og utgjør årsmøtet.

 

Link til innkalling med sakspapirer:

https://www.kib.no/wp-content/uploads/2019/04/INKALLING-2019.pdf

 

Skolen er blitt en selvstendig stiftelse

Fra og med 1. januar 2019 overtok stiftelsen Kunstfagskolen i Bergen fagskoledriften fra foreningen Kunstskolen i Bergen. Dette betyr samtidig at foreningen som du er medlem av ikke lengre har ansvaret for fagskolevirksomheten.

 

Årsmøtet i 2018 vedtok en interimperiode fra det tidspunktet stiftelsen overtok skoledriften og frem til årsmøtet 2019 der styrets oppgave er å legge frem sak for årsmøtet om nytt formål og vedtekter for foreningen.

Hovedsak på årsmøtet 2019 blir derfor å vedta nytt navn, formål og nye vedtekter for foreningen.

 

 

Utmelding av foreningen:

Dersom du ikke lengre ønsker å være medlem av foreningen kan du klikke på lenken nedenfor og fylle ut skjema for utmelding av foreningen:

https://goo.gl/forms/dGjTvUTPCRab9Rm62

Åpen dag

Åpen dag på KiB

13. februar kl 12-17

(Vi deltar ogå på utdanningsmessen i Grieghallen torsdag 24. januar og fredag 25. januar).

 

Vi inviterer alle som ønsker det til å komme å besøke oss på ÅPEN DAG onsdag 13. februar fra kl 12:00 til 17:00.

 

Her kan du få se hva studentene våre jobber med for tiden og så er det en ypperlig mulighet til å få informasjon fra både studenter og lærere om hvordan skolen er.

 

Skoleklasser som ønsker å besøke oss kan gjerne gi en tilbakemelding om man kommer til kib@kib.no Det er også fult mulig å besøke oss utenom åpen dag, bare gi en lyd til oss og så ordner vi det!

 

Kunstskolen i Bergen tilbyr en 2-årig fagskoleutdanning i VISUELLE KUNSTFAG. Her er det hovedvekt på det å jobbe praktisk og høste erfaringer i ulike undervisningsperioder på 1-7 uker med tegning, maling, skulptur og tredimensjonale arbeider, performance, video, osv osv. I undervisningen fokuserer vi på studentenes undersøkende arbeidsprosesser og de erfaringene man tilegner seg gjennom prøving og feiling.

 

Se mer om skolen på våre nettsider www.kib.no og vår nettbrosjyre, som også kan lastes ned for utskrift: NETTBROSJYRE

 

 

Søknadsfrist for skoleåret 2019-2020 er 15. mai og søknadens sendes digitalt fra vår nettside:

https://www.kib.no/opptak/

 

Vi er også på facebook:

https://www.facebook.com/kunstskolenibergen/